O festivalu

Počevši od 2012 godine, Kotar FEST! dovodi kazališnu i filmsku umjetnost regiji koja je do sada nezastupljena na kulturno – umjetničkoj karti Hrvatske. Regija Gorski kotar nalazi se na ključnoj tranzitnoj poziciji Hrvatske, s prirodnim predispozicijama za razvoj turizma. Komponenta prometne povezanosti i turističkog potencijala odličan je preduvjet i za razvoj kulturno-umjetničke ponude.

U samom jeku sezone, u trajanju 4 dana krajem srpnja posjetitelji mogu uživati u zanimljivim i interaktivnim predstavama, filmskim projekcijama, radionicama i performansima te, naravno, nezaobilaznim festivalskim partijima i koncertima.

Svojim djelovanjem doprinosimo razvoju kulturne ponude i sadržaja regije te stvaramo snažan umjetnički centar na okosnici Rijeke i Zagreba. Inicirajući suradnju s lokalnim i nacionalnim organizacijama, udrugama i institucijama potičemo i poboljšavamo razvoj strategije rada u kulturno-umjetničkom sektoru.
Naša ciljana skupina posjetitelja prvenstveno je lokalno stanovništvo regije Gorski kotar, koje posjećuje predstave, radionice, filmove i popratni program. Svojim programima odgajamo publiku kojoj je kultura nedostupna ili se za nju moraju uputiti u Rijeku, Zagreb, Karlovac ili čak Ljubljanu. Druga ciljana skupina su posjetitelji s vertikale Zagreb – Karlovac – Rijeka, koji gravitiraju u izletničkoj maniri regiji Gorski kotar te prepoznaju kvalitetu programa Kotar FEST!-a.

Kotar FEST! do sada je održan u Delnicama, Fužinama, Lokvama, Liču i Brodu na Kupi. Odigralo se ukupno 11 kazališnih predstava, održalo 14 radionica različitih žanrova, 7 koncerata, 4 filmske projekcije i jedna humanitarna utrka. Važnost tog čina upotpunjuje činjenica da je UO Kotar teatar prva nezavisna organizacija koja je omogućila kontinuirano dovođenje predstava te sustavni rad kroz dramski odgoj s djecom i mladima koji žive na tom području.

Dakle, u društvenom kontekstu, održavanje likovnih, dramskih i lutkarskih radionica uvelike je doprinijelo obrazovanju djece i mladih. Na radionicama su se obrađivale teme bliske djeci specifične za određenu dobnu skupinu i područje interesa.


 

 U pet godina festivala prikazano je i održano:
28
predstava
maske_128
10
filmova
klapa_128
22
radionice
kist_128
7
koncerta
note_128
6
partya
party_128
Back to Top